ISO sertifikaati omav, 25-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja

Meie keelepiirkond on Põhja-Euroopa: põhja- ja läänegermaani, balti, läänemeresoome ning slaavi keeled

Põhja-Euroopa tähistab geograafilises mõttes Euroopa põhjaosa või kultuurilises mõttes Põhjamaid, Balti riike ja mõnikord ka Briti saari.

Põhja-Euroopa riikides on arenenud majandused ja ühed maailma kõrgeimad elatustasemed.

Põhja- ja Baltimaade koostöö, ehk NB8 on piirkondliku partnerluse formaat, mis hõlmab Taanit, Eestit, Soomet, Islandit, Lätit, Leedut, Norrat ja Rootsit.

Põhjamaade-Balti kogukond on üks kolmest põhikogukonnast Põhja-Euroopas, milleks on Põhjamaade, Baltikumi ja Läänemere regioon. Põhjamaade-Balti regioonis on umbes 32 miljonit elanikku ja sisemajanduse koguprodukt (SKP) kokku ulatub ligi 1,5 triljoni dollarini, mis teeb sellest suuruselt kümnenda rahvaarvuga ja suuruselt viienda majandusega regiooni Euroopas.

Lisaks sellele iseloomustab piirkonda korruptsiooni suhteliselt madal tase; Põhjamaad on ühed kõige vähem korrumpeerunud riigid maailmas. Selle piirkonna riikidel läheb hästi ka ülemaailmsetes vabaduste pingeridades, kus mitu riiki on absoluutses tipus. Samuti paistavad Põhjamaad ja Balti riigid silma uuringutes, mis mõõdavad ettevõtluse ja uute ettevõtete loomise lihtsust.

Inimarengu indeksi kohaselt on paljud selle piirkonna riigid maailma kõige arenenumate riikide seas.

Terminid Balti regioon, Läänemereäärsed riigid ja Läänemeremaad viitavad Läänemerd ümbritsevate riikide mitmekesistele sidemetele. Läänemerega piirnevad riigid on Taani, Eesti, Läti, Soome, Saksamaa, Leedu, Poola, Venemaa ja Rootsi.

Põhja- ja Baltimaade regiooni ning Läänemeremaade keeleharud on balti, läänemeresoome, põhja-germaani, läänegermaani ja slaavi keeled.

Allikas: Wikipedia

Mõned meie kliendid