ISO sertifikaati omav, 25-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja

Balti keeled: läti ja leedu keel  | Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic Media

Balti keeled kuuluvad indoeuroopa keelkonna balti-slaavi harusse. Balti keeli kõnelevad baltlased, peamiselt Põhja-Euroopas Läänemerest idas ja kagus asetsevatel aladel.

Balti keeled on jagatud kahte rühma: läänebalti ja idabalti (milles on kaks elavat keelt, leedu ja läti keel).

Arheoloogilised andmed näitavad, et suurel osal Kirde-Euroopast, alal ligikaudu Moskvast Berliinini, räägiti 1. aastatuhandel enne meie aega ja meie aja järgi Balti keeli. Slaavlased saabusid sellele alale hiljem. Seda piirkonda katsid peaaegu läbitungimatud metsad ja see asus kaugel suuremast rändeteedest ning olulisematest kaubateedest. Need asjaolud soodustasid väga arhailise Balti keelepere säilimist.

Balti keeled on ühed vanimaid allesjäänud indoeuroopa keeltest, hoolimata nende hilisest tõendamisest.

Nende hilise tõendamise üheks põhjuseks oli see, et Balti rahvad seisid vastu ristiusule kauem kui ühedki teised eurooplased, mis takistas kirjaoskuse juurdumist ja isoleeris need keeled välistest mõjutustest.

Miks valida Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic Media?

Kuidas kvaliteedis järeleandmisi tegemata tõlkekulusid vähendada

Miks on professionaalsed tõlkijad teie parim valik?

Parim tõlkehind vaid 15 minutiga   

Infopäring

Allikas: Wikipedia, Texase Ülikool Austinis, Lingvistiliste Uuringute Keskus.

Mõned meie kliendid