ISO sertifikaati omav, 30-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja

Baltic Media arvudes: uued turud, uued väljakutsed

Baltic Media arvudes: uued turud, uued väljakutsedMöödunud aastal keskendus keeleteenusefirmade Baltic Media grupp uute turgude vallutamisele ning toote ja teenuse kvaliteedi parandamisele uue projektijuhtimissüsteemi täieliku rakendamisega. Selle tulemusena on tootlikkus kasvanud, teenuste kvaliteet paranenud ja kulud vähenenud. See on omakorda eeliseks meie klientidele.

 

357 keelekombinatsiooni

2012. aastal teostasid Baltic Media grupi projektijuhid projekte 357 erinevas keelekombinatsioonis, alates Põhja-Euroopa maade (Skandinaavia, Balti riigid) populaarseimatest keeltest ning lõpetades selliste haruldaste keeltega nagu nt makedoonia, pärsia, bengali ja malai keel.

Möödunud aastal kuulusid kõige tavalisemate keelekombinatsioonide hulka kombinatsioonid Põhjamaade, Balti riikide ja Kesk-Euroopa maade keeltest, mis moodustasid ligemale 40% kogukäibest. Nende hulgas olid järgmised kombinatsioonid:
 
  • inglise [EN] – läti [LV];
  • inglise [EN] – eesti [ET];
  • inglise [EN] – rootsi [SE];
  • inglise [EN] – leedu [LT];
  • inglise [EN] – soome [FI];
  • inglise [EN] – norra [NO];
  • inglise [EN] – vene [RU];
  • läti [LV] – inglise [EN];
  • inglise [EN] – tšehhi [CS];

 

485 uut klienti 35 riigist üle maailma

Püstitasime uute klientide ligimeelitamises viimaste aastate rekordi. Pärast 485 uue kliendi lisandumist olemasolevatele on meil neid nüüd kokku 1035.
2012. aastas saime kasu turundustegevustest, mida on varem teostatud USA-s ja Lõuna-Euroopa riikides, kus oleme arendanud edukat koostööd mitme suure kliendiga.
 

20 tähtsaimat Baltic Media keeleteenuste grupi klientidega riiki:

1. Läti [LV];
2. Rootsi [SE];
3. Ameerika Ühendriigid [US];
4. Itaalia [IT];
5. Eesti [EE];
6. Leedu [LT];
7. Taani [DK];
8. Soome [FI];
9. Iirimaa [IE];
10. Hispaania [ES];
11.Šveits [CH];
12.Belgia [BE];
13.Prantsusmaa [FR];
14.Poola [PL];
15.Luksemburg [LU];
16.Ühendkuningriik [UK];
17.Saksamaa [DE];
18.Norra [NO];
19.Holland [NL];
20.Türgi [TR].

Igal projektijuhil 643 projekti kuus

Keeleteenuste firma Baltic Media, kelle loosung on „Personaliseeritud keelelahendused”, paneb peamist rõhku personaliseeritud suhetele iga kliendiga.Anname endast parima, et olla klientidele pidevalt kättesaadav, mistõttu püüame igati vältida olukordi, kus suur töökoormus takistab projektijuhti pakkumast igale kliendile kvaliteetseid ja õigeaegseid teenuseid.See arv võib tunduda suur, kuid me kuuleme sageli projektijuhtidest, kellel on päevas 100 projekti või rohkem.See on firma seisukohalt kindlasti suurepärane hulk, kuid kliendid võivad sellistes olukordades sageli kannatada hilinevate vastuste ja teenuse kehva kvaliteedi pärast.

1375 tõlkijat

Mullu täiendasime oma tarnijate andmebaasi ja integreerisime tõlkijad projektijuhtimissüsteemi XTRF.2013. aasta alguseks oleme jõudnud alustada koostööd 1375 kvalifitseeritud ja tunnustatud tarnijaga kogu maailmast.Pärast uue süsteemi kasutuselevõtmist on tarnijate kvalifikatsioon, spetsialiseerumine ja kättesaadavus paranenud.Nüüd on konkreetsete projektide jaoks sobivate tarnijate valimine muutunud veelgi täpsemaks ja kiiremaks.
Olgu lisatud, et kõik tõlgid ja tõlkijad on alla kirjutanud konfidentsiaalsuslepingule, mis on eriti tähtis töös kvaliteedistandardi ISO 9001:2008 nõuete järgi.
 

Internetivestluses 42 küsimust päevas

Et parandada suhtlemist uute ja potentsiaalsete klientidega, võtsime 2012. aasta lõpus oma veebisaitidel www.balticmedia.com ja www.valodukursi.lv kasutusele internetipõhise vestlussüsteemi. Nüüd saavad kliendid kiiresti ja tasuta kätte kogu vajaliku informatsiooni, kui vastav informatsioon veebisaitidel puudub.
 

Uued turud ka 2013. aastal

2012. aastal sisenesime edukalt USA, Itaalia ja Hispaania turgudele, sel aastal on meie eesmärk jõuda Aasiasse ja Lõuna-Ameerikasse.Aasia ja Lõuna-Ameerika maad peidavad endas alahinnatud potentsiaali.Oleme jõudnud sellisele järeldusele pärast koostöö alustamist Jaapani, Hongkongi, India ja Brasiilia klientidega.
 

Tarnijate kvalifikatsiooni paranemine

Üks tähtsamaid asju, mis me 2012. aastal kasutusele võtsime, on tarnijate kvaliteedi hindamise süsteem ja alates möödunud aastast ei anta uusi projekte enam ühelegi tarnijale, kes on saanud mingis kvaliteeditestis madala hinde.Endiselt eelistame kõrgeima tööhindega tarnijaid.

Lisaks teeme 2013. aastal kõik selleks, et parandada oma tarnijate kvalifikatsiooni ning ligi meelitada uusi ja kogenud tarnijaid, kellel on tugev vastutustunne ja kes suudavad soove kiiresti täita.
 

Vastamine 15 minuti jooksul

Kiire vastamine klientide soovidele on palju aastaid olnud meie ettevõtte peamisi omadusi.Selles osas oleme saanud klientidelt sageli kiita.Sellegipoolest oleme otsustanud seda hinnangut 2013. aastal veelgi parandada, reageerides klientide soovidele ja päringutele 30 minuti asemel 15 minuti jooksul.Säästame oma klientide aega ja anname neile üksnes olulist teavet.
 

Veebisait klientidele

Lähitulevikus loome klientidele spetsiaalse veebisaidi, kus iga klient saab oma tellimuste ja arvete ajalugu vaadata, tõlkeid alla laadida ning interneti kaudu meiega ühendust võtta ja uusi projekte tellida.  
Kuigi e-kirjade osa meie suhtluses klientidega on 90%, astume ikka tohutu sammu oma kliendisuhete edasise parandamise poole.Nüüd on klient uut projekti tellides kindel, et tema tellimus saadakse kätte ja täidetakse õigeaegselt, sest iga taotlus registreeritakse meie süsteemis automaatselt.
Sel aastal on meie eesmärk end kõrgekvaliteediliste teenuste pakkujana veelgi arendada, tagades klientidele abi suhtlemises mitmekeelses globaalses keskkonnas.
Mõned meie kliendid