ISO sertifikaati omav, 25-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja
Islandi tõlked ja lokaliseerimine
 
Islandi keel
Keelkond: indoeuroopa keelkond, germaani keeled, islandi
Islandi keel on suurematest skandinaavia keeltest kõige vähem muutunud keel. Kaasaegne islandi keel on säilitanud oma grammatika praktiliselt muutumatuna keskajast peale. Islandi valitsus tagab keelekontrolli kaudu, et võimalikult paljudele uutele sõnadele antaks islandipärane kuju kas tõlgete või uustuletuste kaudu. Tulemuseks on see, et islandi keeles on väga vähe võõrsõnu.
Ametlikuks keeleks: Island
Keelekood ISO 639-1: IS
 
Professionaalsed islandi keele tõlkijad
Meie andmebaasis on üle 10 islandi keele spetsialisti. Baltic Media kvaliteedisüsteemi kohaselt alati kui võimalik, teostab tõlke kliendile vajalikku keelde islandi keelt EMAKEELENA kõnelev tõlkija ja/või kes elab Islandil.
 
Me palkame ainult professionaale, kellel on keelealane kõrgharidus ja/või tõlkekogemus koos kitsamale erialale spetsialiseerumisega või ilma.
 
Oleme juurutanud ja töötame vastavalt standardile kvaliteedijuhtimise süsteem ISO 9001:2000, seega oleme parandanud projekti koordineerimise ja töö teostaja valiku protseduuri. Baltic Medial on loodud omaenda islandi keele tõlkija testimise süsteem. Nõuded: filoloogiline haridus, vähemalt 3-aastane tõlkekogemus, soovitused teistelt klientidelt, proovitõlge.
 
Suur hulk on meie islandi keele allhankijatest on islandi keele sertifitseeritud tõlkijad. See kvalifikatsiooninõue on oluline islandikeelsete tõlgete notariaalse kinnituse saamiseks või tõlkimiseks kohtuprotsessidel.
 
Islandi keele tõlketeenused
  1. Iga tõlge islandi keelde läbib kolm astet: tõlge, toimetamine ja korrektuur.
  2. Islandi tõlkijad töötavad tarkvaradega Trados Translator’s Workbench ja Trados MultiTerm,mis tagavad terminoloogia ühtlustamise.
  3. Andmekaitse, säilitamine ja konfidentsiaalsus on meie vastutusel. Serveriruum lõpetatud islandikeelsete tõlgete jaoks. Kui te kaotate oma tõlke, siis leiame selle oma elektroonilisest arhiivist.
  4. Haritud, pädevad ja teenusepakkumisele orienteeritud projektijuhid, kes jätkuvalt tõstavad oma kvalifikatsiooni mitmekeelsete projektide juhtimise alal.
  5. Kindlustus võimalike tõlkevigade tsiviilvastutuse puhuks — kindlustusfirma kompenseerib kliendile tekitatud kahju. Selliseid juhtumeid ei ole Baltic Media tegutsemise aja jooksul veel esinenud. Kuid sellest hoolimata on see klientide jaoks täiendavaks garantiiks.
  6. Töötame globaalselt ja meil on 14 aastat rahvusvahelise tegutsemise kogemust, sest meie kliente ja tõlkijaid on kõigil mandritel.
  7. Täiendavad teenused: tõlgete küljendamine ja kujundamine, ettevalmistus trükkimiseks. Kui edastate meile teksti tõlkimiseks, võite lisada ka soovi saada trükikojale esitamiseks ettevalmistatud küljenduse. Küljendusteenus (DTP — Desktop Publishing).
Erialased tõlked
Juriidilised tõlked, masinaehitus ja tehnika, äritekstid, rahandus, meditsiin, reklaam, kommunikatsioon, avalikud suhted, transport, arvutite riist- ja tarkvara, teadus, põllumajandus, autoasjandus, Euroopa Liidu dokumendid, õigus, riigivalitsemine, tööstus, loodusteadused, jaemüük, tehnikaalased tõlked.
 
Konfidentsiaalsus
Sõlmime kõigi oma klientidega lepingu, kus eraldi lepitakse kokku töö kvaliteedis, valmimise tähtaegades ja konfidentsiaalsuses.
 
Tähtajad
Pakutavad teenused kohandame vastavalt oma klientide vajadustele. Üheks kõige olulisemaks nõudeks on operatiivne teenindus. Meiega on võimalik kontakti saada ka väljaspool tööaega. Kvaliteet ja kiirus — need on kaks peamist seika, millega oleme saavutanud oma klientide usalduse.
 
Meie kõige sagedamini kasutatavad tõlkesuunad islandi keele puhul:
inglise - islandi
prantsuse - islandi
saksa - islandi
hispaania - islandi
rootsi - islandi
poola - islandi
tšehhi - islandi
slovaki - islandi
sloveenia - islandi
ungari - islandi
rumeenia - islandi
bulgaaria - islandi
läti - islandi
leedu - islandi
vene - islandi
taani - islandi
eesti - islandi
soome - islandi
norra - islandi
ukraina - islandi
itaalia - islandi
islandi - läti
islandi - inglise
islandi - vene
islandi - prantsuse
islandi - saksa
islandi - leedu
islandi - ungari
islandi - rootsi
islandi - bulgaaria
islandi - eesti
islandi - ukraina
jne.
 
Vajadusel võime abi pakkuda ka muude keelte osas. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust [email protected].
 
Islandi keele teenused
Lisaks enamlevinud tekstitöötlusprogrammidele, nagu muuhulgas Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker jt. kasutame ka spetsiaalset tõlketarkvara nagu Trados SDL, Trados Translator’s Workbench ja Trados MultiTerm, Wordfast, koostades nende abil ka kliendi terminoloogilisi andmebaase.
 
Lisaks pakume teksti konverteerimist PC formaadist Macile ja vastupidi, ettevalmistamist trükkimiseks.
 

Meie spetsialistid on ka kogenud veebilehekülgede ja tarkvara islandi keelele lokaliseerimisel ja TV-programmide, filmitreilerite, videomängude, raadiosaadete, reklaamide jaoks islandikeelsete subtiitrite, pealelugemise ja dubleerimise ettevalmistamisel.  

Mõned meie kliendid