ISO sertifikaati omav, 25-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja

Lokaliseerimine

Lokalisatsioon on teksti või programmi tõlkimine ükskõik millisesse maailma keelde, sobitades teksti konkreetse keele kultuurikeskkonda, arvestades vastava piirkonna eripärasid, traditsioone ja kohalikke reegleid. See on loov protsess, milles osalevad mitmed erialaspetsialistid ning mille käigus kohandatakse mis tahes tõlkematerjal, näiteks arvutiprogramm, ettevõtte koduleht, kasutusjuhend või kirjeldus, mitmesugune turundusmaterjal või muu vajaliku tarbijaturu jaoks.

 

Informeerige projektijuhti, kui tõlge peab olema kohandatud sihtkeele keskkonnaga või kui tekst on mõeldud kindlaks otstarbeks või konkreetsele auditooriumile.


Baltic Media Ltd on organisatsiooni The Globalization and Localization Association (GALA) liige aastast 2006.


Kindlustame tekstide lokalisatsiooniteenused mis tahes keeles!

 

 

 

© Baltic Media Ltd
 

Mõned meie kliendid