ISO sertifikaati omav, 25-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja

Meditsiiniliste tekstide tõlkimine

Meditsiiniline tõlge – meditsiiniliste tekstide tõlketeenused
Meditsiiniliste tõlketeenuste agentuur Baltic Media Ltd. on spetsialiseerunud ülemaailmsele turule keeleteenuste pakkumisele. Meie keeleteadlastel on ulatuslikud teadmised meditsiini, biotehnoloogia, tervishoiu, meditsiiniseadmete, ravimite ja põllumajanduse-veterinaaria alaste turusegmentide kohta.
 
Meditsiiniliste tekstide tõlkimiseks kasutame ainult kõige kvalifitseeritumaid tõlke, sünkroontõlke ja valdkonnaspetsialiste. Neil kõigil on meditsiini alal kogemusi ja/või on nad töötanud haiglas/tervishoiusektoris, kuna ebatäpsus meditsiinilistes tõlgetes on kriitilise tähendusega. Ebatäpsus võib viia rangete rahvusvaheliste seaduste rikkumise ja ka võimalike terviseriskideni.
 

Meditsiinilise tõlke teenused | Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic Media

 • Uuringus osaleja andmekaardid (Case Report Forms, CRF)
 • Kliinilised protokollid
 • Kliinilised aruanded ja katsed   
 • Kliinilised uuringud
 • Kliiniline, toksikoloogiline, farmakoloogiline ja bioloogiline teave
 • Lepingud
 • Seadmed, pakendite sildid, meditsiinialased küsimustikud ja meditsiinialaste terminite sõnastikud
 • Haigla- ja kindlustusaruanded
 • Kasutusjuhendid (Instructions for Use, IFU)
 • Tootmisprotsessi kirjeldused
 • Meditsiinialased brošüürid
 • Meditsiiniseadmed: kasutusjuhendid ja tarkvara
 • Meditsiiniajakirjad
 • Ravimiretseptid
 • Meditsiinialaste terminite sõnastikud
 • Meditsiinitekstid, patsiendi infolehed, psühholoogia alased dokumendid
 • Meditsiinialased multimeedium-rakendused
 • Uue ravimi taotlused (New Drug Application, NDA) ja uue uuritava ravimi taotlused (Investigational New Drug, IND)
 • Patsiendi poolt raporteeritud ravitulemused (Patient Reported Outcomes, PRO)
 • Farmatseutilised juhised
 • Farmakoloogilised uuringud
 • Tootesildid
 • Tootmisjuhised
 • Toksikoloogia aruanded
 • Kasutusjuhendid meditsiinipersonalile ja patsientidele

 

Täpsed meditsiinilised tõlked | Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic Media

 

Viimase 22 aasta jooksul oleme saanud kogemusi ja töötanud ettevõtetele nagu Pfizer, Recipharm, GE Healthcare, Sirowa, Braun, Novartis, Grindex ja paljud teised.
Keeruka meditsiiniterminoloogia õige kasutamise tagamiseks teeb Baltic Media koostööd vaid tõlkidega, kellele tõlke sihtkeel emakeel on. Kõik meie teenuspakkujad töötavad standardi ISO 9001:2008 kohaselt sertifitseeritud ettevõttes ja mis tahes riskide minimeerimiseks on tõlked ka kindlustatud.
 

 

Mitmekeelsed meditsiinidokumentide tõlked enam kui 120 keelekombinatsioonis

 • Rootsikeelsed meditsiinilise tõlke teenused
 • Norrakeelsed meditsiinilise tõlke teenused
 • Soomekeelsed meditsiinilise tõlke teenused
 • Taanikeelsed meditsiinilise tõlke teenused
 • Lätikeelsed meditsiinilise tõlke teenused
 • Leedukeelsed meditsiinilise tõlke teenused
 • Rootsikeelsed meditsiinilise tõlke teenused
 • Norrakeelsed meditsiinilise tõlke teenused
 • Soomekeelsed meditsiinilise tõlke teenused
 • Taanikeelsed meditsiinilise tõlke teenused
 • Taanikeelsed meditsiinilise tõlke teenused
 • Lätikeelsed meditsiinilise tõlke teenused
 • Leedukeelsed meditsiinilise tõlke teenused

 

Baltic Media pakub ka sertifitseeritud meditsiinilisi tõlkeid, meditsiinialase sünkroontõlke teenuseid ja meditsiinialase ümberkirjutuse teenuseid.

 

 

Meie tõlgitavad meditsiinivaldkonnad
 • Anestesioloogia
 • Kardioloogia
 • Dermatoloogia
 • Erakorraline meditsiin
 • Endokrinoloogia
 • Gastroenteroloogia
 • Geneetika
 • Geriaatria
 • Hematoloogia
 • Immunoloogia
 • Nakkushaigused
 • Mikrobioloogia
 • Nefroloogia
 • Neuroloogia
 • Neurofüsioloogia
 • Nukleaarmeditsiin
 • Sünnitusabi ja günekoloogia
 • Onkoloogia
 • Oftalmoloogia
 • Ortopeedia

 

EL-i teenuste direktiivi kohaselt aktsepteeritakse sertifitseeritud tõlgi tõlkeid kõigis muudes liikmesriikides.

 

Meie meditsiinilise tõlke teenuste kohta lisateabe saamiseks või tasuta hinnapakkumise taotlemiseks helistage meile numbril +371 67 224 327 või võtke meie projektijuhtidega ühendust e-posti teel aadressil [email protected].

 

Mõned meie kliendid