ISO sertifikaati omav, 30-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja

Meie 2015. aasta eesmärgiks on jätkuv laienemine üleilmsel turul

2014. aasta pakkus Baltic Mediale palju väljakutseid. Valdkonnas võis täheldada hindade langust, samas kui lühikeste tähtaegadega tagatavate suurte mahtude nõudlus oli suurem kui kunagi varem. Eesmärgiga saavutada 2014. aasta lõpuks senisest tugevaim positsioon, otsustasime investeerida tehnoloogiasse ja kujundada ümber oma projektijuhtimise protsessid. See osutuks üheks parimatest meie tehtud otsusest.

 

Aigars Apsāns
Baltic Media tegevjuht

 

Ekspordituru valitsemise tõttu tugevam kui varem

Meil on hea meel teatada, et Baltic Media on nüüdseks tõeliselt rahvusvaheline tõlkefirma ‒ nimelt moodustas 2014. aasta käibest tõlke- ja keeleteenuste eksport 38 erinevasse riiki 89,34%. Meie tegevuse lõviosa tuli jätkuvalt meie USA ja Skandinaavia klientidelt, samuti alustas Baltic Media töötamist ka valdkonna teatud peamiste osalejate heaks ning hakkas esindama Saksamaa tootmis-, auto- ja patendivaldkonda.
 
„See ei ole lihtne ülesanne, sest Saksa klientidel on väga üksikasjalikud nõudmised. Õpime aina rohkem ja võime nüüdseks näha saksa keelt kõnelevatest riikidest tulevate uute päringute pidevat tõusu, mis panustab suuresti meie ettevõtte kasvu,“ ütles Aigars Apsāns, Baltic Media tegevjuht.
 

Klientide rahulolu määr 99.48%

Baltic Media on alati teinud koostööd sertifitseeritud ja vastava ametliku haridusega lingvistidega, kes töötavad oma emakeeltes. Meiepoolsed teenuseosutajaid käsitlevad kriteeriumid (mis sisaldavad testtõlgete hindamist) koos iga dokumendi toimetamisest ja korrektuurist koosneva standardtavaga tagavad meile kindluse selle suhtes, et lõpetatud tõlge vastab kliendi ootustele ja isegi ületab neid. Lisaks tõi 2014 kaasa teatud uuendused, nagu näiteks QA ja terminoloogia haldamise vahendite kasutamise ja valdkonnapõhise spetsiifilise tõlkijate hindamise süsteemi, mille kaudu tagatakse, et parema hindega tõlkijaid kasutatakse sagedamini kui teisi. Need väikesed, kuid olulised algatused aitasid meil saavutada silmapaistva tulemuse ‒ klientide rahulolu määraks oli 99.48% (tuginedes 2015. aasta jaanuaris läbi viidud iga-aastasele klientide rahulolu uuringu tulemustele).
 

Meie nurgakivideks on meie tõlkijad

2014. aastal esitasid mitmed potentsiaalsed kliendid Baltic Mediale masintõlgitud tekstide toimetamise teenuste osutamise nõudeid. Eeltöödeldud dokumentide kvaliteeti lähemalt uurides leidsime keelepaaride seast mitmeid erinevusi.
 
Näiteks olid tõlked inglise keelest hispaania keelde oluliselt paremad kui rootsi keelde tõlgitud täpselt samad dokumendid. Seetõttu saab masintõlke kasutamine meie klientidel aidata säästa raha ja olulisel määral kiirendada tõlgete tootmistsükli kiirust, kuid lõpptulemuse kvaliteet võib seetõttu kannatada saada. Baltic Media nurgakivideks on alati olnud väga hea kvaliteet, silmapaistev klienditeenindus ja kiired tarneajad, mille tagavad professionaalsed tõlkijad. Need nurgakivid jäävad samaks ka lähitulevikus või vähemalt seni, kuni tõlketehnoloogia arengu kontekstis muudatusi ei toimu. Meie 2015. aasta eesmärgiks on jätkuv laienemine üleilmsel turul ja klientide rahulolu täiendav parandamine. Lõppude lõpuks on meie suurimaks preemiaks rahulolev klient.
 
 © Baltic Media Ltd
Mõned meie kliendid