ISO sertifikaati omav, 25-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja
Soome tõlked ja lokaliseerimine
 
Soome keel
Keelkond: soomeugri, uurali keeled, läänemeresoome keeled
Soome keel kuulub koos eesti ja ungari keelega soomeugri keelte hulka. Soome keelt või selle murdeid kõneldakse ka mõnedes kohtades Eestis, Norras ja Rootsis. Soome keel on eesti keele lähedane sugulaskeel.
Ametlik keel: Soome, Euroopa Liit
Keelekood ISO 639-1: FI
 
Professionaalsed soome keele tõlkijad
Meie andmebaasis on üle 20 soome keele spetsialisti. Baltic Media kvaliteedisüsteemi kohaselt alati kui võimalik, teostab tõlke kliendile vajalikku keelde soome keelt EMAKEELENA kõnelev tõlkija ja/või kes elab Soomes.
 
Me palkame ainult professionaale, kellel on keelealane kõrgharidus ja/või tõlkekogemus koos kitsamale erialale spetsialiseerumisega või ilma.
 
Oleme juurutanud ja töötame vastavalt standardile kvaliteedijuhtimise süsteem ISO 9001:2000, seega oleme parandanud projekti koordineerimise ja töö teostaja valiku protseduuri. Baltic Medial on loodud omaenda soome keele tõlkija testimise süsteem. Nõuded: filoloogiline haridus, vähemalt 3-aastane tõlkekogemus, soovitused teistelt klientidelt, proovitõlge.
 
Suur hulk on meie soome keele allhankijatest on soome keele sertifitseeritud tõlkijad. See kvalifikatsiooninõue on oluline soomekeelsete tõlgete notariaalse kinnituse saamiseks või tõlkimiseks kohtuprotsessidel.
 
Soome keele teenused
  1. Iga tõlge soome keelde läbib kolm astet: tõlge, toimetamine ja korrektuur.
  2. Soome tõlkijad töötavad tarkvaradega Trados Translator’s Workbench ja Trados MultiTerm,mis tagavad terminoloogia ühtlustamise.
  3. Andmekaitse, säilitamine ja konfidentsiaalsus on meie vastutusel. Serveriruum lõpetatud soomekeelsete tõlgete jaoks. Kui te kaotate oma tõlke, siis leiame selle oma elektroonilisest arhiivist.
  4. Haritud, pädevad ja teenusepakkumisele orienteeritud projektijuhid, kes jätkuvalt tõstavad oma kvalifikatsiooni mitmekeelsete projektide juhtimise alal.
  5. Kindlustus võimalike tõlkevigade tsiviilvastutuse puhuks – kindlustusfirma kompenseerib kliendile tekitatud kahju. Selliseid juhtumeid ei ole Baltic Media tegutsemise aja jooksul veel esinenud. Kuid sellest hoolimata on see klientide jaoks täiendavaks garantiiks.
  6. Töötame globaalselt ja meil on 14 aastat rahvusvahelise tegutsemise kogemust, sest meie kliente ja tõlkijaid on kõigil mandritel.
  7. Täiendavad teenused: tõlgete küljendamine ja kujundamine, ettevalmistus trükkimiseks. Kui edastate meile teksti tõlkimiseks, võite lisada ka soovi saada trükikojale esitamiseks ettevalmistatud küljenduse. Küljendusteenus (DTP – Desktop Publishing).
Erialased tõlked
Juriidilised tõlked, masinaehitus ja tehnika, äritekstid, rahandus, meditsiin, reklaam, kommunikatsioon, avalikud suhted, transport, arvutite riist- ja tarkvara, teadus, põllumajandus, autoasjandus, Euroopa Liidu dokumendid, õigus, riigivalitsemine, tööstus, loodusteadused, jaemüük, tehnikaalased tõlked.
 
Konfidentsiaalsus
Sõlmime kõigi oma klientidega lepingu, kus eraldi lepitakse kokku töö kvaliteedis, valmimise tähtaegades ja konfidentsiaalsuses.
 
Tähtajad
Pakutavad teenused kohandame vastavalt oma klientide vajadustele. Üheks kõige olulisemaks nõudeks on operatiivne teenindus. Meiega on võimalik kontakti saada ka väljaspool tööaega. Kvaliteet ja kiirus – need on kaks peamist seika, millega oleme saavutanud oma klientide usalduse.
 
Meie kõige sagedamini kasutatav tõlkesuunad soome keele puhul:
inglise - soome
prantsuse - soome
saksa - soome
hispaania - soome
rootsi - soome
poola - soome
tšehhi - soome
slovaki - soome
sloveeni - soome
ungari - soome
rumeenia - soome
bulgaaria - soome
läti - soome
leedu - soome
vene - soome
eesti - soome
norra - soome
taani - soome
islandi - soome
ukraina - soome
itaalia - soome
soome - läti
soome - inglise
soome - vene
soome - prantsuse
soome - saksa
soome - leedu
soome - ungari
soome - rootsi
soome - bulgaaria
soome - eesti
soome - ukraina
jne.
 
Vajadusel võime abi pakkuda ka muude keelte osas. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust [email protected].
 
Soome keele teenused
Lisaks enamlevinud tekstitöötlusprogrammidele, nagu muuhulgas Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker jt. kasutame ka spetsiaalset tõlketarkvara nagu Trados SDL, Trados Translator’s Workbench ja Trados MultiTerm, Wordfast, koostades nende abil ka kliendi terminoloogilisi andmebaase.
 
Lisaks pakume teksti konverteerimist PC formaadist Macile ja vastupidi, ettevalmistamist trükkimiseks.
 

Meie spetsialistid on ka kogenud veebilehekülgede ja tarkvara soome keelele lokaliseerimisel ja TV-programmide, filmitreilerite, videomängude, raadiosaadete, reklaamide jaoks soomekeelsete subtiitrite, pealelugemise ja dubleerimise ettevalmistamisel. 

Mõned meie kliendid