ISO sertifikaati omav, 25-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja

Subtitreerimine, dubleerimine ja dublaažPõhja- ja Baltimaade tõlkebüroo Baltic Media pakub ka audio- ja videomaterjalide tõlkimise ja lokaliseerimise, samuti videomaterjalide subtitreerimise teenuseid


Audio/videomaterjalide tõlkimise protsessi käigus teostame kliendi soove järgides audio- ja videofaili transkriptsiooni (suulise teksti ümberkirjutamine), fikseerides räägitu täpse toimumisaja, transkribeeritud teksti tõlkimist/lokalisatsiooni ja toimetamist, millega tegelevad firma Baltic Media Ltd parimad spetsialistid.
 
Pealelugemine (voice-over) on audiovisuaalsete tööde salvestamise tehnoloogia, mida kasutatakse raadios, video ja TV otseülekannetes. Kasutades näitlejate, diktorite, sünkroontõlkide häält, loetakse kaadrile peale kas tõlge või kommentaarid, jättes alghääled ja -tekstid taustale.
 
 
Põhja- ja Baltimaade tõlkebüroo Baltic Media teostab filmide ning video- ja arvutimängude tekstide tõlkimist ja salvestamist pealelugemise meetodil. Tõlge edastatakse audiofailina.
 
Dubleerimine on üks filmide tootmise protsessidest, mil kommenteerijate või näitlejate hääled asendatakse teiste isikute häältega teistes keeltes.
 
Tõlkeagentuur Baltic Media Ltd teostab dubleeritava teksti tõlkimist ja salvestamist helisalvestusstuudios.
 
Tekst salvestatakse professionaalses helisalvestusstuudios, kasutades professionaalseid näitlejaid või selle ala spetsialiste, kellele tõlke sihtkeel on emakeel, tagades niiviisi suurepärase helikvaliteedi.

Pärast tõlgitud teksti salvestamist fail monteeritakse ning edastatakse kliendile kokkulepitud ajal ja formaadis.
 

 

Subtitreerimine, subtiitrite tõlkimine Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic Media

Tõlkefirma Baltic Media Ltd pakub subtitreerimise ja subtiitrite tõlkimise teenuseid.
 
Subtiitrite tootmise protsessis valmistatakse ette lähtekeeles subtiitrite tekst, arvestades ajakoode. Tekst tõlgitakse iga subtiitrirea kindlaks määratud tähemärkide arvu arvestades .  
 
Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic Media teostab subtiitritekstide transkriptsiooni, arvestades videofaili ajakoode, tõlkimist ja subtiitrifaili ettevalmistamist edasiseks audiovisuaalse töö näitamiseks või produtseerimiseks. Kõige levinumad subtiitrifailide formaadid on .STL.EBU, PAC, CAP jt.
 
Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic Media on tõlkinud subtiitreid Rootsi Televisiooni (rootsi keeles), Rootsi rõivaste kaupluseketi H&M (13-sse Euroopa ja Aasia keelde), National Geografic’i (Skandinaavia keeltesse) ja teiste lõppklientide jaoks.
 
 

© Baltic Media Ltd

Mõned meie kliendid