ISO sertifikaati omav, 25-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja
Taani tõlked ja lokaliseerimine
 
Taani keel
Keelkond: indoeuroopa keelkond, germaani slaavi keeled
Taani keel on üks skandinaavia keeli ning lähedane norra ja rootsi keelele. Kirjapildis on taani ja norra suhteliselt sarnased, kuid nende kolme keele hääldused on selgelt erinevad. Taani keelt kõneldakse ka Gröönimaal ja Fääri saartel.
Ametlik keel: Taani, Euroopa Liit
Keelekood ISO 639-1: DA
 
Professionaalsed taani keele tõlkijad
Meie andmebaasis on üle 20 taani keele spetsialisti. Baltic Media kvaliteedisüsteemi kohaselt alati kui võimalik, teostab tõlke kliendile vajalikku keelde taani keelt EMAKEELENA kõnelev tõlkja, kes elab Taanis.
 
Me palkame ainult professionaale, kellel on keelealane kõrgharidus ja/või tõlkekogemus koos kitsamale erialale spetsialiseerumisega või ilma.
 
Oleme juurutanud ja töötame vastavalt standardile kvaliteedijuhtimise süsteem ISO 9001:2000, seega oleme parandanud projekti koordineerimise ja töö teostaja valiku protseduuri. Baltic Medial on loodud omaenda taani keele tõlkija testimise süsteem. Nõuded: filoloogiline haridus, vähemalt 3-aastane tõlkekogemus, soovitused teistelt klientidelt, proovitõlge.
 
Suur hulk on meie taani keele allhankijatest on taani keele sertifitseeritud tõlkijad. See kvalifikatsiooninõue on oluline taanikeelsete tõlgete notariaalse kinnituse saamiseks või tõlkimiseks kohtuprotsessidel.
 
Taani keele tõlketeenused
  1. Iga tõlge taani keelde läbib kolm astet: tõlge, toimetamine ja korrektuur.
  2. Taani tõlkijad töötavad tarkvaradega Trados Translator’s Workbench ja Trados MultiTerm,mis tagavad terminoloogia ühtlustamise.
  3. Andmekaitse, säilitamine ja konfidentsiaalsus on meie vastutusel. Serveriruum lõpetatud taanikeelsete tõlgete jaoks. Kui te kaotate oma tõlke, siis leiame selle oma elektroonilisest arhiivist.
  4. Haritud, pädevad ja teenusepakkumisele orienteeritud projektijuhid, kes jätkuvalt tõstavad oma kvalifikatsiooni mitmekeelsete projektide juhtimise alal.
  5. Kindlustus võimalike tõlkevigade tsiviilvastutuse puhuks — kindlustusfirma kompenseerib kliendile tekitatud kahju. Selliseid juhtumeid ei ole Baltic Media tegutsemise aja jooksul veel esinenud. Kuid sellest hoolimata on see klientide jaoks täiendavaks garantiiks.
  6. Töötame globaalselt ja meil on 14 aastat rahvusvahelise tegutsemise kogemust, sest meie kliente ja tõlkijaid on kõigil mandritel.
  7. Täiendavad teenused: tõlgete küljendamine ja kujundamine, ettevalmistus trükkimiseks. Kui edastate meile teksti tõlkimiseks, võite lisada ka soovi saada trükikojale esitamiseks ettevalmistatud küljenduse. Küljendusteenus (DTP — Desktop Publishing).
Erialased tõlked
Juriidilised tõlked, masinaehitus ja tehnika, äritekstid, rahandus, meditsiin, reklaam, kommunikatsioon, avalikud suhted, transport, arvutite riist- ja tarkvara, teadus, põllumajandus, autoasjandus, Euroopa Liidu dokumendid, õigus, riigivalitsemine, tööstus, loodusteadused, jaemüük, tehnikaalased tõlked.
 
Konfidentsiaalsus
Sõlmime kõigi oma klientidega lepingu, kus eraldi lepitakse kokku töö kvaliteedis, valmimise tähtaegades ja konfidentsiaalsuses.
 
Tähtajad
Pakutavad teenused kohandame vastavalt oma klientide vajadustele. Üheks kõige olulisemaks nõudeks on operatiivne teenindus. Meiega on võimalik kontakti saada ka väljaspool tööaega. Kvaliteet ja kiirus — need on kaks peamist seika, millega oleme saavutanud oma klientide usalduse.
 
Meie kõige sagedamini kasutatavad tõlkesuunad taani keele puhul:
inglise - taani
prantsuse - taani
saksa - taani
hispaania - taani
rootsi - taani
poola - taani
tšehhi - taani
slovaki - taani
sloveeni - taani
ungari - taani
rumeenia - taani
bulgaaria - taani
läti - taani
leedu - taani
vene - taani
eesti - taani
norra - taani
soome - taani
islandi - taani
ukraina - taani
itaalia - taani
taani - läti
taani - inglise
taani - vene
taani - prantsuse
taani - saksa
taani - leedu
taani - ungari
taani - rootsi
taani - bulgaaria
taani - eesti
taani - ukraina
jne.
 
Vajadusel võime abi pakkuda ka muude keelte osas. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust [email protected].
 
Taani keele teenused
Lisaks enamlevinud tekstitöötlusprogrammidele, nagu muuhulgas Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker jt. kasutame ka spetsiaalset tõlketarkvara nagu Trados SDL, Trados Translator’s Workbench ja Trados MultiTerm, Wordfast, koostades nende abil ka kliendi terminoloogilisi andmebaase.
 
Lisaks pakume teksti konverteerimist PC formaadist Macile ja vastupidi, ettevalmistamist trükkimiseks.
 

Meie spetsialistid on ka kogenud veebilehekülgede ja tarkvara taani keelele lokaliseerimisel ja TV-programmide, filmitreilerite, videomängude, raadiosaadete, reklaamide jaoks taanikeelsete subtiitrite, pealelugemise ja dubleerimise ettevalmistamisel.  

Mõned meie kliendid