ISO sertifikaati omav, 25-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja

Teksti toimetamine ja keeleline korrektuur Kui soovite luua head muljet ettevõttest või asutusest, tuleks teie koostatud teksti hoolikalt toimetada. Me aitame seda teha ükskõik millises keeles.


Kontrollime teie ema- või võõrkeeles kirjutatud teksti,

  • parandades õigekirja ja grammatikat / correct spelling and grammar
  • tagades järjepideva terminite kasutuse/ consistent use of terminology
  • sobitades seda teie lugejatega / appropriate language register and style to match your readership


Me ei muuda teie teksti sisu, vaid tegutseme nagu iga professionaalne raamatute või pressi kirjastus, kus toimetajad kontrollivad teksti kõrvaltvaataja pilguga ning parandavad autorile märkamatuks jäänud kirjavead ja ebatäpsused. Iga kirjanik ja ajakirjanik teab, et oma vigu tavaliselt ei märgata, seepärast on vaja toimetajaid ja korrektoreid. Me kindlustame need mis tahes keeles.

 


© Baltic Media Ltd

Mõned meie kliendid