ISO sertifikaati omav, 25-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja

Kvaliteet

  

Baltic Media töötab vastavalt rahvusvahelisele ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise standardile. See on lisagarantii, mis garanteerib tõhusad kvaliteedi tagamise protseduurid, töökeskkonna, vastutuste jaotuse ning kvaliteediauditid ettevõtte kõigil tasanditel
Kvaliteedijuhtimise süsteem tagab selle, et peatähelepanu ettevõttes pööratakse kliendi vajaduste rahuldamisele ja kvaliteedijuhtimise süsteemi pidevale parandamisele.

 

Baltic Media Ltd vastutab kliendi andmete turvalisuse, säilitamise ja konfidentsiaalsuse eest.

 

Iga projekti jälgib algusest kuni kliendile loovutamiseni üks kindel projektijuht, kes vastutab projekti teostamise planeerimise, tööle esitatavaid nõudeid arvestades kõige sobivamate spetsialistide valimise, tähtaegade kindlaksmääramise ja parima kvaliteedi tagamise eest.

 

Tõlketeenus koosneb tõlkest, mida teostab kogenud ja sertifitseeritud tõlkija, ISO 9001:2015 kvaliteedikontrolli standartite järgimine - toimetamine, korrektuur , õigeaegselt ja kooskõlastatud formaadis teksti kohale toimetamine. Sellest tulenevalt kliendi teksti tõlkeprotssi kaasatakse mitu töötajat - projektijuht, tõlkija, toimetaja ja, kui vajalik ka terminoloog ja/või vastava ala spetsialist.

Baltic Media Ltd arvamus on, et kvaliteet on kõige tähtsam vahend võitluses konkuretsiga, seepärast ettevõte suhtub väga tõsiselt kvaliteedijuhtimisstandardite nõuete täitmisse.

 

Tõlke ja keeleõppega tegeleva ettevõte Baltic Media Ltd pakutud teenused organiseeritakse nii, et need vastaksid kliendi nõuetele. Üks tähtsamaid vajadusi on kiire teenindus. Meiega saab ühendust ka väljaspool tööaega.

 

Kvaliteet ja kiirus – kaks olulist faktorit miks kliendid usaldavad Baltic Media Ltd`d.

 

 

© Baltic Media Ltd

Mõned meie kliendid