ISO sertifikaati omav, 30-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja

Professionaalsed tõlgid ja tõlkijad

Ettevõtte Baltic Media Ltd andmebaasis on enam kui 1500 tarnijat (tõlgid, tõlkijad, toimetajad, DTP spetsialistid) kogu maailmast. Tõlketeenuseid osutav ettevõtte Baltic Media Ltd kontrollib põhjalikult uusi tarnijaid, järgides rangeid kvaliteedikontrolli nõudeid. Kasutame vaid lingvistilise kõrghariduse omandanud professionaalseid spetsialiste ja/või tõlkekogemustega spetsialiseerumisega/-ta teatud valdkonnas.
 
Baltic Media Ltd suudab osutada kvaliteetset tõlketeenust kõigis nõutavamates keelekombinatsioonides, pealegi, järgides ettevõtte kvaliteedipoliitikat, peab tõlke teostama tõlkija, kellel tõlke sihtkeel on emakeel või kes elab riigis või regioonis kus seda keelt tavapäraselt kasutatakse.
 
Suur osa tarnijatest on vandetõlgid. See kvalifikatsioon on vajalik notariaalselt kinnitatud tõlke teostamiseks ja tõlkimiseks kohtus.
 
Keeled, millesse me kõige sagedamini tõlgime:
 • inglise
 • prantsuse
 • saksa
 • hispaania
 • soome
 • poola
 • tšehhi
 • slovaki
 • sloveenia
 • ungari
 • rumeenia
 • bulgaaria
 • läti
 • leedu
 • eesti
 • vene
 • rootsi
 • norra
 • taani
 • islandi
 • ukraina
 • itaalia
 • hollandi
 • heebrea
 • türgi
 • hiina
 • gruusia
 • jaapani
 • araabia
 • armeenia
 • aserbaidžaani
 • bengali
 • bosnia
 • horvaadi
 • kreeka
 • kasahhi
 • usbeki
 • pärsia
 • serbia
 • portugali
 

Tõlkimise konfidentsiaalsus
Kõigi tarnijatega on allkirjastatud kokkulepe, mis langetab neile erivastutuse töö kvaliteedi, tähtaegadest kinnipidamise ja konfidentsiaalsuse eest.

Tõlkimise kiirus
Meie pakutud teenused organiseeritakse kliendi vajaduste rahuldamiseks. Üks tähtsamaid vajadusi on kiire teenindus. Meiega saab ühendust väljaspool tavapärast tööaega. Kvaliteet ja kiirus on kaks tähtsat tegurit, mis mõjutavad kliente meid valima.

Tõlketarkvara
Tõlkebüroo Baltic Media Ltd jälgib uusi trende tõlketehnoloogia arengus. Lisaks sellistele enimlevinud tekstitöötlusprogrammidele nagu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker jm kasutame ka spetsiaalset tõlketarkvara nagu Trados ja SDLX, koostades nende abil ka kliendi terminoloogilisi andmebaase.
Tõlkijad ja agentuuri töötajad on edukalt koolitatud kasutama tõlkeprogrammi TRADOS ja jätkuvalt koolitame uusi tarnijaid töötama programmiga, mille tõlkemäluga tagame ühtse terminoloogia kasutuse.
 
Kvaliteet
Baltic Media töötab vastavalt rahvusvahelisele ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise standardile. See on lisagarantii, mis garanteerib tõhusad kvaliteedi tagamise protseduurid, töökeskkonna, vastutuste jaotuse ning kvaliteediauditid ettevõtte kõigil tasanditel
Kvaliteedijuhtimise süsteem tagab selle, et peatähelepanu ettevõttes pööratakse kliendi vajaduste rahuldamisele ja kvaliteedijuhtimise süsteemi pidevale parandamisele.
 
Baltic Media Ltd vastutab kliendi andmete turvalisuse, säilitamise ja konfidentsiaalsuse eest.
 
Iga projekti jälgib algusest kuni kliendile loovutamiseni üks kindel projektijuht, kes vastutab projekti teostamise planeerimise, tööle esitatavaid nõudeid arvestades kõige sobivamate spetsialistide valimise, tähtaegade kindlaksmääramise ja parima kvaliteedi tagamise eest.
 
Tõlketeenus koosneb tõlkest, mida teostab kogenud ja sertifitseeritud tõlkija, ISO 9001:2008kvaliteedikontrolli standartite järgimine - toimetamine, korrektuur , õigeaegselt ja kooskõlastatud formaadis teksti kohale toimetamine. Sellest tulenevalt kliendi teksti tõlkeprotssi kaasatakse mitu töötajat - projektijuht, tõlkija, toimetaja ja, kui vajalik katerminoloog ja/või vastava ala spetsialist

Baltic Media Ltd arvamus on, et kvaliteet on kõige tähtsam vahend võitluses konkuretsiga, seepärast ettevõte suhtub väga tõsiselt kvaliteedijuhtimisstandardite nõuete täitmisse.
 
Tõlke ja keeleõppega tegeleva ettevõte Baltic Media Ltd pakutud teenused organiseeritakse nii, et need vastaksid kliendi nõuetele. Üks tähtsamaid vajadusi on kiire teenindus. Meiega saab ühendust ka väljaspool tööaega.
 
Kvaliteet ja kiirus – kaks olulist faktorit miks kliendid usaldavad Baltic Media Ltd`d.
 
Mõned meie kliendid