ISO sertifikaati omav, 25-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja

Tõlke hind. Kuidas kujunevad ettevõtte Baltic Media Ltd pakutud teenuste hinnad

 
Tõlke hinnad võivad turul varieeruda, seepärast ärge kartke esitada küsimusi, sest ainult nii saab pikemas perspektiivis saavutada tõlgetega seotud teenuste kõrget kvaliteeti ning üksteisemõistmist tellija ja teostaja vahel.
 
Mitte alati pole kalleim ka parim ja vastupidi! Enamik tõlkebüroosid soovib hoida pikaajalisi kliendisuhteid, seepärast on oluline valida Teile sobilik hind, kvaliteet ja pakutud teenus. 
 
Kirjalik tõlkimine
Vastavalt tõlketurul üldlevinud standarditele arvestatakse kirjaliku tõlke ja lokalisatsiooni hinnad
  1. sõnade arvu järgi või
  2. standardlehekülgede arvu järgi (üks lehekülg koosneb 1800 kirjamärgist koos tühikutega või 1500 kirjamärgist tühikuteta)
Enamasti arvestatakse tõlke hinda lähteteksti (originaali) alusel, aga paraku pole see alati võimalik. Kui tekst on olemas vaid trükitud kujul, dokument on koostatud käsitsi või muud moodi, võidakse hinda arvestada sihtkeelse teksti (tõlke) mahu järgi.

Hind sõltub konkreetse keele levikust (mida vähem levinud, seda kallim), teksti raskusastmest – näiteks võib ilukirjanduslik tekst vajada adapteerimist (sellisel juhul hind on kõrgem) – või sellest, kas vajatakse küljendust ja kujundust (kallim) jne.
 
Hinda võib mõjutada ka tõlke valmimisaeg. Arvestage, et professionaalne tõlkija suudab tõlkida umbes 5 lehekülge päevas. Kiirtõlgete puhul rakendatakse 50–100 protsendilist hinnalisa. Püsiklientidele tavaliselt hinda ei lisata. 
 
Pakume allahindlust kirjalikele tõlgetele, mille maht ületab 50 standardlehekülge. 
 
Suuline tõlkimine
 
Suuliste tõlketeenuste puhul rakendatakse tunnihinda, millesse arvestatakse odavama tariifiga ka aega, mil tõlk ei tõlgi, kuid viibib kohal. Lisaks tulevad katta ka transpordi-, majutus- ja muud kulud. Tellides sünkroontõlketeenust, palun arvestage, et tavaliselt osutavad teenust 2 tõlki, kes vahetuvad iga 20-30 minuti järel.
 
Mobiilse sünkroontehnika rendi hinnapakkumise saamiseks palume projektijuhti informeerida aja ja toimumispaiga, tõlkekeelte ja konverentsist osavõtjate arvu kohta.
 
Keelekursused
 
Keelekursuste hinda rakendatakse akadeemiliste tundide (45 min) arvu järgi. Teile huvi pakkuvate avatud keelekursuste hinda võite näha kodulehel www.valodukursi.lv.
 
Pakume Teile võimalust kokku hoida ja registreerida end hommikustele või päevastele kursustele või kasutada aktuaalseid eripakkumisi. Korporatiivsetele klientidele mõeldud keelekursuste hinnapakkumise koostamisel arvestatakse kliendi soove toimumispaiga, tundide arvu ja kestuse osas.
 
Keelekursuste maksumusse on arvestatud vajalikud õppematerjalid ning kursustel, mis toimuvad ettevõtte Baltic Media Ltd büroo ruumides, ka kohv, tee ja suupisted. 
 
Muud teenused
 
Audio/video tekstide hinnad
failide transkribeerimist (ümberkirjutamist), tõlkimist ja salvestamist, tekstifailide konverteerimist arvestatakse tunnihinna alusel, arvestades tööle kuluvat aega, samuti kujundusteenuseid (tunni tariifide või lehekülgede arvu järgi).
 
Teksti toimetamise hinda arvestatakse tunnitariifi või poole tõlketööhinna järgi.
 
Subtiitrite tõlkimise hinda arvestatakse lähteteksti sõnade arvu järgi, teksti transkribeerimist, subtiitrite ning ajakoodi töötlemist aga tunnitariifi alusel.
 
 
© Baltic Media Ltd
Mõned meie kliendid